Αρχική » Επίδοση Υπομνήματος στην Πολιτική Ηγεσία της Ελλάδος για το ΜΤΣ

Επίδοση Υπομνήματος στην Πολιτική Ηγεσία της Ελλάδος για το ΜΤΣ

by Ε.ΣΥΝ.Α.Α
0 comment
Ελληνικό Κοινοβούλιο

Επίδοση Υπομνήματος στην Πολιτική Ηγεσία της Ελλάδος για το ΜΤΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΩΜΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Πανεπιστημίου & Εμμανουήλ Μπενάκη 56, Αθήνα Τ.Κ:106 78
 • Τηλ: 21 0380 3085
 • Website: https://esynaa.gr/
 • Email: esynaa2009@gmail.com

ΠΡΟΣ:

 1. Τον Πρωθυπουργό & Πρόεδρο της Κυβέρνησης της Ελλάδος
 2. Τους Αρχηγούς των Κομμάτων της Βουλής
 3. Τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Με αγανάκτηση και οργή οι μερισματούχοι του ΜΤΣ, παρακολουθούμε τα διαδραματιζόμενα στο ΜΤΣ, με την σκανδαλώδη προσπάθεια παραχώρησης βασικών τμημάτων του ιδιόκτητου κτιρίου, όπου στεγάζεται, σε ιδιωτική εταιρεία, κατά παρέκκλιση των καταστατικών του διατάξεων.

Ιστορικό

 1. Το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., συνεδρίασε την 28-3-2024, με  θέμα τη λήψη απόφασης επί της εισήγησης του Προέδρου αυτού, για την παραχώρηση των γραφείων που βρίσκονται στο ισόγειο και ημιώροφο του  κτιρίου ,επί της οδού Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ιδιοκτησίας του ,όπου σήμερα στεγάζεται ο ΕΛΟΑΣ και Διευθύνσεις του Ταμείου που έχουν άμεση σχέση με την  αυτοπρόσωπη παρουσία μετόχων και μερισματούχων προς ενημέρωση και εξυπηρέτησή τους , στην υπό ίδρυση ιδιωτική ανώνυμη εταιρία με αντικείμενο, καινοτομίες και παροχή υπηρεσιών αμυντικού χαρακτήρα .Η Εταιρεία ,θα έχει ως πόρους, ποσοστό από τις αμυντικές δαπάνες.
 2. Η παραχώρηση προγραμματίζεται ,ύστερα από έγγραφο του ΥΠΕΘΑ, προς το ΜΤΣ, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.911/32549, Σ.4984 ,από 12-03-2024 :

 «παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ,προκειμένου οι χώροι του κτιρίου του ΜΤΣ, επί της οδού Κολοκοτρώνη 13, στην Αθήνα και ειδικότερα το ισόγειο και ο ημιώροφος αυτού,  να είναι άμεσα διαθέσιμοι για τις ανάγκες του νέου φορέα του ΥΠΕΘΑ ,με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας».

Ορίζει μάλιστα αρμόδιο για να επιβλέπει την παραχώρηση, παρακάμπτοντας  το Διοικητικό Συμβούλιο!!

 1. Το Δ.Σ./Μ.Τ.Σ, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 6 υπέρ, έναντι 2 κατά, τα εξής: «Την εκδήλωση προκαταρκτικών ενεργειών για την αξιοποίηση των χώρων του ισογείου και ημιώροφου και συγκεκριμένα: α. Την εκπόνηση σχετικής μελέτης για τυχόν μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του ισογείου και του ημιώροφου και β. Την υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΘΑ για την σύνταξη της ως άνω μελέτης, με μέριμνά του.»
 2. Από την ανωτέρω πορεία των πραγμάτων, διαφαίνεται, ότι το ΔΣ/ΜΤΣ, «πάση θυσία», δρομολογεί εξελίξεις που κατατείνουν στην παραχώρηση των χώρων ,σε αντίθεση με τις καταστατικές διατάξεις , τη διαφάνεια ,τη μακροχρόνια εύρυθμη λειτουργεία του Ταμείου, την θέληση των εργαζομένων στο Ταμείο και στον ΕΛΟΑΣ και τα συμφέροντα των Μετόχων – Μερισματούχων.

Ειδικότερα:

 1. Το ΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δια μέσου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (άρθρο 25 ν.2292/1995, ΦΕΚ 35 Α). Σε καμία όμως περίπτωση ,η περιουσία του ,δεν είναι κτήμα του ΥΠΕΘΑ ,ώστε να τη διαθέτει κατά το δοκούν ,παρακάμπτοντας κάθε έννοια δικαίου.
 2. Το ΜΤΣ, ανήκει στους Μετόχους και Μερισματούχους του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας .
 3. Η παραχώρηση της ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Σ. , συντελείται κατά τρόπο σκανδαλώδη, με την παραχώρηση άνευ όρων ή ανταλλάγματος ή ενοικίου, κατά παράβαση του Νομικού πλαισίου που το διέπει και θα αποβεί  σε βάρος των  μερισματούχων, τους οποίους εκπροσωπούμε.
 4. Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση πρέπει να είναι επικερδής για το Μ.Τ.Σ. και να διέπετε από το ρυθμιστικό πλαίσιο που θέτει το Π.Δ. 715/1979, το οποίο προβλέπει στη διάταξη του άρθρου 38 την εκμίσθωση κατόπινδιενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
 5. Ο ΕΛΟΑΣ, επιβάλλεται να λειτουργεί ως οργανικό  του τμήμα του ΜΤΣ, στο κεντρικό κτήριο του μετοχικού ταμείου στρατού λόγω και των  λειτουργικών αναγκών, ήτοι την υποχρέωση προελέγχου και έγκρισης από το Τμήμα Ελέγχου του ΜΤΣ (της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεως και Προγραμματισμού) κάθε είδους χορηγούμενου από τον ΕΛΟΑΣ βοηθήματος και κάθε πληρωμής. Επιπρόσθετα  , η εκ του νόμου αντιμετώπιση του ΕΛΟΑΣ ως αναπόσπαστου μέρους του Μ.Τ. βεβαιώνεται από τα καθοριζόμενα στα άρθρα 29 και 31 του Ν.3648/2008.

Εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας

 Καταγγέλλουμε ως παράνομη, την σχεδιαζόμενη  παραχώρηση  .

Καλούμε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην ενδώσουν, υπενθυμίζοντας ότι δεν δεσμεύονται από  παράνομες διαταγές.

Δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας κατά παντός υπευθύνου.

Νομικό Πλαίσιο

Το 1935, με το ΠΔ/15 Ιαν 1935 (ΦΕΚ 17 Α), ορίστηκε η ονομασία του έως τότε “Μετοχικού Ταμείου του κατά Γην Στρατού” ως “Μετοχικό Ταμείο Στρατού”. Το 1937, με τον α.ν. 559/1937 (ΦΕΚ 107 Α), ο οποίος με ορισμένες τροποποιήσεις ισχύει μέχρι σήμερα, μπήκαν οι στερεές βάσεις οργάνωσης και λειτουργίας του ΜΤΣ. Το ΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δια μέσου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (άρθρο 25 ν.2292/1995, ΦΕΚ 35 Α). Η σύνθεση του ΔΣ/ΜΤΣ καθορίστηκε με το ν.δ. 2554/1953 (ΦΕΚ 230 Α) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.870/213/738196/24 Ιουν 1982 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 431 Β), όπως ισχύει σήμερα.

Οι κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης εφαρμόζονται και επί του ΔΣ/ΜΤΣ (άρθρα 13 – 15 ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45 Α). Το ανώτατο όργανο διοίκησης του ΜΤΣ αποτελεί το ΔΣ αυτού, ενώ το ανώτερο εκτελεστικό όργανο διοίκησης αποτελεί ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΔΣ ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μέτοχοι του Ταμείου είναι το Προσωπικό του Στρατού και το Προσωπικό της Αστυνομίας όπως παρακάτω:

 • Προσωπικό Στρατού
 • Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό Στρατού
 • Αξιωματικοί Π.Δ.
 • Έφεδροι Αξιωματικοί Μακράς Ανακατάταξης
 • Αξιωματικοί Ειδικής Μονιμότητας Αεροπορίας Στρατού
 • Έφεδροι Φροντιστές Στρατού
 • Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Κοινών Σωμάτων
 • Εθελοντές Μακράς Θητείας
 • Επαγγελματίες Οπλίτες
 • Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξη
 • Προσωπικό Αστυνομίας

Με τον Ν.1481/1984 το προσωπικό που εισέρχεται στην Αστυνομία ασφαλίζεται σε ποσοστό 68% στο ΜΤΣ και το υπόλοιπο 32% στο ΜΤΠΥ.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. Της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομικών Αττικής  

Δείτε Επίσης

Leave a Comment

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00