Θέματα Αλλοδαπών

Η Ελληνική Αστυνομία ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε θέματα αλλοδαπών. Αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες είναι, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα Τμήματα Αλλοδαπών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, τα Τμήματα Ασφαλείας και τα Αστυνομικά Τμήματα, που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Oι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αλλοδαπών είναι:

► Η τακτοποίηση πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
► Η τακτοποίηση ομογενών προερχόμενων από Αλβανία, Τουρκία και χώρες τέως Ε.Σ.Σ.Δ.
► Εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν στην ιθαγένεια και τα ζητήματα των ομογενών, καθώς και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες ή συναρμόδιες εθνικές αρχές και φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ομογενών ή τη ρύθμιση θεμάτων απονομής ιθαγένειας σ’ αυτούς.
► Γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών των λόγων δημοσίας τάξης και ασφάλειας, που μπορεί να υφίστανται σε βάρος αλλοδαπών που έχουν υποβάλει αίτημα πολιτογράφησης.
► Η εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων παροχής διεθνούς προστασίας σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι υπέβαλλαν σχετικές αιτήσεις έως και 06-06-2013.
► Η εξέταση αιτημάτων οικογενειακής συνένωσης και οικογενειακής επανένωσης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς από τις αρχές του Π.Δ.114/2010.
► Η χορήγηση εγγράφων που αφορούν σε εκκρεμείς περιπτώσεις δικαιούχων και αιτούντων διεθνούς προστασίας και δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος του άρθρου 22 του Ν.4375/2016, ως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 96 του Ν.4485/2017.

Η Ελληνική Αστυνομία εκδίδει, σε αλλοδαπούς πολίτες, τα κάτωθι έγγραφα:

► Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χάρτη και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.
► Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) σε ομογενείς προερχόμενους από Αλβανία και Τουρκία και Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) σε ομογενείς προερχόμενους από χώρες τ. Ε.Σ.Σ.Δ. .
► Ειδικό δελτίο αιτούντος άσυλο αλλοδαπού, που κατέθεσε αίτηση διεθνούς προστασίας στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, έως την 06-06-2013, το οποίο ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται μέχρι περαίωσης της εξέτασης του αιτήματος ασύλου (“Ροζ Κάρτα”).
► Άδεια παραμονής (λευκή κάρτα) και ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα (κίτρινη κάρτα), σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες, πενταετούς ή τριετούς διάρκειας και άδεια παραμονής, διετούς διάρκειας, σε δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής προστασίας, βάσει του Π.Δ. 96/2008 και Ν. 4636/2019, αντίστοιχα, ως ισχύουν.
► Άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας, δικαιούχου διεθνούς προστασίας, βάσει του Π.Δ. 96/2008, ως ισχύει και Ν. 4636/2019, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης και οικογενειακής επανένωσης.
► Άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, διάρκειας έως δύο έτη, βάσει του άρθρου 22 του Ν.4375/2016, ως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 96 του Ν.4485/2017.
► Ταξιδιωτικό έγγραφο (Τ.D.V.) για δικαιούχους προσφυγικού καθεστώτος και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για δικαιούχους επικουρικής προστασίας και αιτούντες διεθνούς προστασίας, βάσει του άρθρου 25 του Ν. 4636/2019, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε έως την 06-06-2013.

Τελευταία νέα

Εδώ θα δείτε τα τελευταία Νέα μας, τις Δράσεις μας καθώς και διάφορα σχετικά Άρθρα.

Ενωση Συνταξιουχων

 

Αστυνομικων Αττικης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 21 0380 3085

 

Email: esynaa2009@gmail.com

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου, Εμμανουήλ Μπενάκη 56, Αθήνα 106 78

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00