Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη Πυροτεχνίας

Οπλοκατοχή γενικά (πριν την εκδοση Διοικητικων Πραξεων)

Για λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία των εξετάσεων, πατήστε εδώ για να δείτε την με αριθμό 3009/2/39-μ’ (ΦΕΚ 2881/29-12-2015) από 29-12-2015 Υπουργική Απόφαση, ως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 59 από 22-01-2016

Πατήστε εδώ για να δείτε τα ερωτηματολόγια των εξετάσεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα ερωτηματολόγια των εξετάσεων. (Αγγλικά)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα ερωτηματολόγια των εξετάσεων. (Γαλλικά)

4.15. Αδεια αγοράς ατομικού ιδιωτικού οπλισμού δημόσιων δασικών υπαλλήλων και οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας.

4.16.  Άδεια αγοράς ατομικού ιδιωτικού οπλισμού προσωπικού Λιμενικού Σώματος.          

4.17.   Άδεια αγοράς ατομικού ιδιωτικού οπλισμού υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης  

4.18.  Άδεια αγοράς και εξαγωγής πυροβόλου όπλου από αλλοδαπούς σε χώρες μη  μέλη της  Ε.Ε.  

4.19.  Άδεια αγοράς και καύσης βεγγαλικών (νομικό πρόσωπο) .

4.20.   Άδεια αγοράς και καύσης βεγγαλικών (φυσικό πρόσωπο)  

4.21.   Άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών (νομικό πρόσωπο)  

4.22.   Άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών (φυσικό πρόσωπο)  

4.23.  Άδεια αγοράς πυροβόλου-κυνηγετικού όπλου

4.24. Άδεια αγοράς φωτοβολίδων, συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κατοχής των ειδών αυτών (νομικό πρόσωπο).

4.25.  Άδεια αγοράς φωτοβολίδων, συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κατοχής των ειδών αυτών (φυσικό πρόσωπο)

4.26.  Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων, για εμπορία (νομικό πρόσωπο).   

4.27.  Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία (φυσικό πρόσωπο).

4.28. Άδεια διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων (νομικό πρόσωπο) 

4.29. Άδεια διαμετακόμισης όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης αυτής (φυσικό πρόσωπο) 

4.30. Άδεια εισαγωγής ειδών πυροτεχνίας από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. ή μεταφοράς από κράτη-μέλη της Ε.Ε (νομικό πρόσωπο)  

4.31.  Άδεια εισαγωγής ειδών πυροτεχνίας από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. ή μεταφοράς από κράτη-μέλη της Ε.Ε. (φυσικό πρόσωπο)    

4.32. Άδεια εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς και κατοχής κυνηγετικών όπλων για τη μείωση της απιλής πρόσκρουσης πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας καθώς και ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου‐ θορύβου, λάμψης ή συριγμού για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από τους χώρους των αεροδρομίων  

4.33. Άδεια εισαγωγής ‐ μεταφοράς (από και προς κράτη-μέλη  της Ε.Ε.) όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν.2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), πέραν των ειδικά καθορισμένων περιπτώσεων, που προορίζονται για ατομική χρήση (νομικό πρόσωπο) 

4.34. Άδεια εισαγωγής ‐ μεταφοράς (από και προς κράτη-μέλη  της Ε.Ε.) όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν.2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), πέραν των ειδικά καθορισμένων περιπτώσεων, που προορίζονται για ατομική χρήση (φυσικόπρόσωπο) 

4.35. Άδεια εισαγωγής ‐ μεταφοράς κυνηγετικών όπλων, πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων, περιστρόφων ή πιστολιών και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομόσεων από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες για αποκλειστική τους χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (νομικό πρόσωπο)  

4.36.   Άδεια εισαγωγής ‐ μεταφοράς κυνηγετικών όπλων, πολεμικών τυφεκίων, αυτόματων όπλων, περιστρόφων ή πιστολιών και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομόσεων από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες για αποκλειστική τους χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (φυσικό πρόσωπο)        

4.37. Άδεια εισαγωγής ‐μεταφοράς όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν.2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), χαρακτηριζόμενων ως συλλεκτικών, ιστορικών και οικογενειακών κειμηλίων (νομικό πρόσωπο)   

4.38.  Άδεια εισαγωγής ‐μεταφοράς όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν.2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), χαρακτηριζόμενων ως συλλεκτικών, ιστορικών και οικογενειακών κειμηλίων (φυσικό πρόσωπο)        

4.39. Άδεια εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων) (νομικό πρόσωπο) 

4.40.  Άδεια εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων)(φυσικό πρόσωπο)   

4.41. Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (νομικό πρόσωπο)          

4.42. Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (φυσικό πρόσωπο)  

4.43. Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολλουμένου υλικού και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπομένων από το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.2168/93(Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών(νομικό πρόσωπο).

4.44. Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολλουμένου υλικού και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπομένων από το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.2168/93(Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών(φυσικό πρόσωπο).   

4.45. Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν.2168/1993(Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993) που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και οικογενειακά κειμήλια (νομικό πρόσωπο)      

4.46.  Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν.2168/1993(Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993) που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και οικογενειακά κειμήλια (φυσικό πρόσωπο)        

4.47.   Άδεια εμπορίας περιστρόφων‐πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών(νομικό πρόσωπο)         

4.48.    Άδεια εμπορίας περιστρόφων‐πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών (φυσικό πρόσωπο).     

4.49.   Άδεια κατασκευής βεγγαλικών  (νομικό πρόσωπο).       

4.50.  Άδεια κατασκευής βεγγαλικών  (φυσικό πρόσωπο).      

4.51.   Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών (νομικό πρόσωπο).

4.52. Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών(φυσικό πρόσωπο) 

4.53.  Άδεια κατοχής εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλημένου υλικού σε περιστροφικούς κλίβανους και φυσιγγίων αυτών (νομικό πρόσωπο)      

4.54. Άδεια κατοχής εκρηκτικών μηχανισμών και όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλημένου υλικού σε περιστροφικούς κλίβανους  και φυσιγγίων αυτών (φυσικό πρόσωπο)   

4.55. Άδεια κατοχής και οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια     

4.56. Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου 

4.57. Άδεια κατοχής όπλων για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών κτλ. (νομικό πρόσωπο) 

4.58. Άδεια κατοχής όπλων για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, μουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών κτλ. (φυσικό πρόσωπο) 

4.59. Άδεια κατοχής όπλων ειδικού τύπου, που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή όπλων με ραβδωτή κάννη και διόπτρων που χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (νομικό πρόσωπο)         

4.60.  Άδεια κατοχής όπλων ειδικού τύπου, που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων ή όπλων με ραβδωτή κάννη και διόπτρων που χρησιμοποιούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (φυσικό πρόσωπο)   

4.61. Άδεια κατοχής όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν.2168/1993(Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), χαρακτηριζόμενων ως συλλεκτικών, ιστορικών και οικογενειακών κειμηλίων (νομικό πρόσωπο)         

4.62. Άδεια κατοχής όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν.2168/1993(Φ.Ε.Κ. 147/Α’/1993), χαρακτηριζόμενων ως συλλεκτικών,ιστορικών και οικογενειακών κειμηλίων (φυσικό πρόσωπο) 

4.63. Άδεια κατοχής όπλων και οπλοφορίας εντός αεροσκαφών ημεδαπών αερομεταφορέων (νομικό πρόσωπο)         

4.64.  Άδεια κατοχής όπλων και οπλοφορίας εντός αεροσκαφών ημεδαπών αερομεταφορέων (φυσικό πρόσωπο)         

4.65. Άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής          

4.66. Άδεια κατοχής περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων και αβολίδοτων φυσιγγίων αυτών (νομικό πρόσωπο)        

4.67. Άδεια κατοχής περιστρόφων και πιστολιών αφέσεως αγώνων και αβολίδοτων φυσιγγίων αυτών (φυσικό πρόσωπο)  

4.68.  Άδεια μεταφοράς ‐ εισαγωγής και προσωρινής κατοχής όπλων σκοποβολής από σκοπευτές εξωτερικού με σκοπό μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα          

4.69. Άδεια μεταφοράς ‐ εισαγωγής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών καθώς και αθλητικών οργάνων (ξιφών, σπαθών) από ξένες αθλητικές αποστολές, για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα   

 4.70. Άδεια μεταφοράς ‐ εξαγωγής όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων στο εξωτερικό για συμμετοχή σε σκοπευτικούς αγώνες.   

4.71.  Άδεια μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π. από την Ελλάδα προς χώρες μέλη της Ε.Ε. (νομικό πρόσωπο)         

4.73 Άδεια μεταφοράς όπλων σε κράτος-μέλος της Ε.Ε για επισκευή και επαναμεταφορά στη χώρα μας. (φυσικό πρόσωπο)       

4.72.   Άδεια μεταφοράς όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κ.λ.π. από την Ελλάδα προς χώρες μέλη της Ε.Ε. (φυσικό πρόσωπο)   

4.74.  Άδεια οπλοφορίας για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων καταστημάτων, τραπεζών, ουσείων, μεταφοράς χρημάτων ή αξιών κτλ        

4.75.    Άδεια οπλοφορίας κυνηγετικών όπλων για τη μείωση της απειλής πρόσκρουσης πτηνών και ζώων σε αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας καθώς και ειδικών όπλων ή συσκευών εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου‐ θορύβου, λάμψης ή συριγμού για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από τους χώρους των αεροδρομίων        

4.76.   Άδεια πώλησης ή διάθεσης των αναφερομένων στο εδάφιο α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/1993) ειδών (πλην κυνηγετικών όπλων)(νομικό πρόσωπο)         

4.77.   Άδεια πώλησης ή διάθεσης των αναφερομένων στο εδάφιο α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 2168/1993 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/1993) ειδών (πλην κυνηγετικών όπλων)(φυσικό πρόσωπο)   

4.78.  Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου   

 

Τελευταία νέα

Εδώ θα δείτε τα τελευταία Νέα μας, τις Δράσεις μας καθώς και διάφορα σχετικά Άρθρα.

Ενωση Συνταξιουχων

 

Αστυνομικων Αττικης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ: 21 0380 3085

 

Email: esynaa2009@gmail.com

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου, Εμμανουήλ Μπενάκη 56, Αθήνα 106 78

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00